В периода от 27-и септември до 1-ви октомври 2021 г. на стадион „Локомотив” във Варна ще се проведе Седмият международен клубен турнир по пожароприложен спорт за купа „Одесос”.

В състезанието ще вземат участие клубни женски и мъжки отбори от Чехия, Румъния, Украйна, Молдова и България.

От 9,00 до 13,00 часа всеки състезателен ден ще се провежда надпреварата в следните дисциплини:

28.09. - Изкачване с щурмова стълба – жени и мъже;

29.09. - 100 м пътека с препятствия – жени и мъже;

30.09. - Бойно разгръщане от мотопомпа – мъже и жени;

01.10. - Пожарна щафета 4 х 100 м с препятствия – мъже и жени.

Основен организатор на мероприятието са Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна и Спортен клуб по пожароприложен спорт – Варна с подкрепата на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, Българската федерация по пожароприложен спорт. За пореден път Община Варна е съорганизатор при провеждането на турнира.

Предвид наложените към момента мерки срещу разпространението на коронавируса публиката ще може да заеме 30 % от седящите места на стадиона.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.