Месец май донесе нови призови отличия на състезателите от Клуба по тенис на маса в Девня. Поредица от успехи натрупаха състезателите от Спортния клуб по тенис на маса в Девня. От началото на месеца спортистите от "СКТМ ДЕВНЯ 2016" се подредиха в челните места на различни турнири, които се проведоха във Варна.

Още на 2 май Виктор Тодоров спечели турнира "Varna Towers MASTERS" в новооткрития център по тенис на маса "Collizeone Table Tennis Arena".

На 8 май 18-годишният Валентин Димитров зае 2-ро място на турнира „Black Sea Shells“, който се проведе в "Table Tennis Center Mall Varna".

Само ден по-късно, 15-годишният Борислав Дянков зае 3-то място, a 20-годишният Димитър Попов спечели турнира, проведен в "Table Tennis Center Mall Varna".

Седмица по-късно, на 16 май, Попов отново спечели турнир от същата поредица.

На 15 май Виолин Лазаров зае 3-то място на турнира "Mall Varna Open", който се проведе в "Table Tennis Center Mall Varna".

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.