Спад на битовата престъпност през 2020. Това отчита пред БНТ Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Има спад на някои престъпления, като например тези с фалшиви цигари, но това е очаквано заради ограниченията покрай пандемията, според него. Ограниченията силно затрудняват престъпниците.

В такива ситуация обаче растат измамите и грабежите, по думите му. След края на декември 2020 и януари 2021 година се наблюдава спад на престъпленията, според него.

Безлов смята, че влизаме в най-тежкия период на пандемията. Едновременно се разпространява много по-заразен вирус, какъвто е британският вариант, а в обществото има умора и хората са небрежни с мерките.

Пандемията е социален феномен, според него. Имаме по-ниски нива на солидарност и контрол, смята още Тихомир Безлов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.