В САЩ мечка гризли се оказа затворена в колата на местните жители Майк и Мария Пилати за осем часа, съобщи телевизионния канал KTVQ.

Инцидентът е станал край селището Ред Лодж в щата Монтана.

Майк разказва, че е чул подозрително хрущене от колата си и се обадил на полицията, но шерифът казал, че можел да пристигне само след няколко часа, така че собственикът на машината решил да се справи сам. Той внимателно отворил една от вратите с пръчка, като стоял на безопасно разстояние и за негова изненада оттам изревала мечка.

Как гризлито се е озовало в субаруто и как е заключило вратата, остава загадка. Оказалао се, че две малки чакали мечката наблизо. Майк предполага, че животното се е качило в колата в търсене на нещо годно за консумация за малките й. След като вратата се отворила, цялото мечешко семейство бързо избягало от местопроизшествието.

След посещението на животното автомобилът е с големи щети: страничното му стъкло е счупено, таванът и страничната врата са деформирани, таблото е нахапано, а в колата не може да диша от непоносима воня. Все пак семейство Пилати успяват да реагират на необичайната ситуация с хумор.

„Сега ще наричаме нашето Subaru „Su-bear-ru“, шегува се Мария Пилати.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.