Многопрофилната болница в Шумен е препълнена и заразените с коронавирус ще се настаняват вече в местната психиатрия и в бившата белодробна болница.

Това стана ясно при посещението на здравния министър Костадин Ангелов в града.

По думите на министър Ангелов, шуменската болница е достигнала предела на възможностите си за приема на заразени пациенти.

"Обиколих включително и Covid залата и реанимация, почти няма незаето болнично легло, което е могло да бъде разкрито. Това, което може да се направи допълнително ще се случи през другата седмица, разкриването на допълнителни легла на територията на държавната психиатрична болница, разкриването на допълнителни легла на територията на бившата белодробна болница“.

Костадин Ангелов уточни, че вече е в ход процедура, която да подпомогне осигуряването на кръвна плазма, като метод за лечение на коронавируса:

"По тази процедура ще бъдат осигурени два апарата. По отношение на такъв апарат във Варна сме доставили, осигурили сме консумативи. От понеделник ще започне вземането на кръв и като бъде обработена да започне да се разпространява в мрежата от лечебни заведения, които имат нужда от нея. Очакваме четири апарата, те ще бъдат разпределени по останалите центрове в страната. Такива ще има допълнителни в Пловдив, в Плевен, в Бургас и в Стара Загора".

След посещението си в Шумен министър Ангелов отпътува към Свищов, за да се запознае със ситуацията в местната общинска болница, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.