Кадър "Забелязано във Варна"

Странен взлом, но не с цел кражба във Варна

Вчера сутринта, мъж извършил непристойни действия, като се съблякъл, разбил няколко врати и влязъл в апартамент в кв. “Трошево”.

За това сигнализира член на Фейсбук групата “Забелязано във Варна”. Според публикацията, вчера около 9:00 ч. сутринта, мъжът се съблякъл на детска площадка, разбил входната врата на апартамент, влязъл в него и легнал в спалнята, предаде "NOVA TV".

От полицията потвърдиха, че действително мъжът е извършил тези действия, като добавиха, че е счупил и стъкло на паркиран пред блока автомобил.

Служителите на реда са реагирали изключително бързо на сигнала.

Снимка: "Забелязано във Варна"
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.