Две жертви и 12 ранени при стрелба в Колървил, Тенеси.

Мъж е открил огън в супермаркет в градчето, което се намира на около 50 км от Мемфис - най-големият град в Тенеси, а след това е посегнал на живота си - сочат първоначалните данни, съобщава БНТ.

Не са ясни мотивите му, полицията не е разкрила и самоличността му. Минути след първия изстрел на място пристигат десетки патрулни коли и линейки.

По информация на местни медии, които цитират, източник запознат с разследването, нападателят е бил служител на магазина и е бил уволнен няколко часа по-рано.

Тенеси е един от няколкото щата, които по-рано тази година облекчиха правилата за закупуване на оръжия. Според новите наредби, подписани от губернатора републиканец, почти всеки местен жител, навършил 21 години, може да си купи оръжие без предварителна проверка от страна на местните власти.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.