Мъж, въоръжен с брадва, се барикадира в апартамент, който се намира в блок 54 във варненския район „Владислав Варненчик“, тази сутрин. Той на 36 години и е с психично заболяване. 

Многократно е провеждал лечение в психиатрични институции. От полицията казаха, че това не е първата му подобна проява. Първоначално в апартамента е бил и бащата на мъжа, но той е успял да излезе от жилището. След час преговори с психолог, агресивният мъж е изведен от жилището и отведен в специализирано заведение, съобщиха от МВР.

На мястото днес имаше екипи на полицията, включително и началника на Трето РУП във Варна, както и пожарникари, спешни медици и психолози, съобщава Радио Варна.

Снимка: Радио Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.