Полицията задържа девненец, опитал да обмени фалшиви долари и евро в банков клон в Девня, съобщиха от ОД на МВР - Варна. Случаят е станал на 13 януари.

След разследване е установено, че извършител е 54-годишен мъж, който няма криминални регистрации. По случая е образувано досъдебно производство, уведомен е прокурор от Окръжна прокуратура – Варна.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.