Масови проверки в молове, търговски обекти и ресторанти в столицата. До обяд в рамките на 1 час беше открито само едно единствено нарушение - за неправилно носене на маска. Преди да започне проверката на инспекторите, охраната е спряла две непълнолетни момичета, тъй като са били без придружител.

"До момента най-честото нарушение е неносене на маска или неправилно носене, било то от посетители в търговския обект или от служители. Това е явление, което затихва, но все пак съществува все още", заяви Янислав Чулев от отдел "Контрол на търговска и рекламна дейност".

От над 700 проверки вчера са констатирани само 4 нарушения, съобщава БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.