На‭ ‬27‭ ‬април,‭ ‬събота,‭ ‬по инициатива на Община Варна ще се проведе мащабна кампания за почистване на града под надслов‭ „‬Мисли глобално,‭ ‬действай локално‭!“‬.‭ ‬Инициативата предвижда освежаване на междублокови пространства,‭ ‬обществени паркове и градинки,‭ ‬места за отдих,‭ ‬детски и спортни площадки във всички райони на територията на общината.

В мащабното почистване ще бъде ангажиран целият ресурс на сметопочистващата фирма,‭ ‬включително и от съседните общини.‭ ‬Дейностите ще започнат още в петък вечерта с ръчно измиване и дезинфекция на кошчетата и пейките по цялата пешеходна зона от градинката на Търговската гимназия до площад‭ „‬Независимост‭“‬.‭ ‬Рано сутринта на‭ ‬27‭ ‬април ще бъдат измити и кошчетата и пейките по ларгото до входа на Морската градина.‭ ‬Измити ще бъдат още и площад‭ „‬Антон Новак‭“‬,‭ ‬както и колонадата на входа на Морската градина.

Предвидено е по график да бъдат почистени с мотометачи,‭ ‬а след това и измити всички големи булеварди и улици,‭ ‬по които се движат автобуси на градския транспорт.‭ ‬Дейностите са предвидени за късно вечерта в събота.

Особено внимание ще се обърне на всички храмове.‭ ‬В събота ще бъде направена оборка на градинките,‭ ‬а непосредствено преди Великден ще бъдат измити настилките около тях.

Бедствието от месец ноември миналата година ни показа,‭ ‬че можем да работим заедно и с обединени сили да постигаме отлични резултати,‭ ‬каза по време на среща с общинската администрация Благомир Коцев.‭ ‬По думите му инициативата на ръководството предвижда съботната акция да даде началото на един непрекъснат процес,‭ ‬който да осигури на Варна по-приветлив вид и да й върне славата на морска столица на България.

‭С призива‭ „‬Да почистим Варна заедно днес‭! ‬За по-красив град утре‭!“ ‬Община Варна приканва всички граждани,‭ ‬бизнеса,‭ ‬общински и държавни структури,‭ ‬учреждения,‭ ‬социални и културни институции да се включат активно в грижата за чистотата на града.

Паралелно с инициативата за почистването на морската столица,‭ ‬в Деня на Земята‭ – ‬22‭ ‬април,‭ ‬Община Варна започва и информационна кампания за повишаването на обществената активност и отговорност към чистотата‭ ‬на града.‭ ‬Призивът към гражданите е следващата събота да излязат навън и да се погрижат за публичните пространства,‭ ‬така както се грижат за собствените си домове и работни места.

На срещата с администрацията днес районните кметове заявиха пълна готовност за включване в кампанията.‭ ‬На‭ ‬27‭ ‬април от‭ ‬8:30‭ ‬до‭ ‬17:00‭ ‬часа на място в администрациите по райони и населени места ще бъдат осигурени помощни материали‭ (‬чували и ръкавици‭)‬.

От сметопочистващата фирма призовават събраните от почистването смесени битови отпадъци да бъдат оставяни в чували в или до контейнерите.‭ ‬Остатъците от опаковки и бутилките е добре да бъдат сортирани и да се поставят в съдовете за разделно събиране.‭ ‬Строителните и опасните отпадъци,‭ ‬излезлите от употреба гуми и електрически уреди,‭ ‬както и събраната зелена маса трябва да бъдат оставяни непосредствено до съдовете за смесени битови отпадъци,‭ ‬но да не се изхвърлят в тях.

В деня на кампанията сметопочистващата фирма ще организира постоянни обходи,‭ ‬за да се избегне струпване на едрогабаритни отпадъци около контейнерите.‭

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.