Карин дом отново отправя покана към всички, които искат да отбележат 1-ви март, пожелавайки здраве, да подарят мартенички с кауза на Карин дом. Мартеничките могат да се поръчат с доставка в цялата страна от Семейния онлайн магазин на организацията: https://magazin.karindom.org/, както и от платформата на социалните предприятия ДарПазар: https://www.darpazar.bg/bg, а компаниите, които планират да зарадват своите партньори, клиенти или служители с традиционна ръчно изработена мартеничка, могат да разгледат и поръчат от Каталог с мартенички 2021 за компании: https://karindom.org/martenichki_karindom_2021/ .

Все още можете да се включите в кампанията и да изберете своя подарък за Баба Марта и 8-ми март като по този начин ще подкрепите усилията на Карин дом да развива услугите си за деца със специални потребности и техните семейства. Постъпленията от Мартеничковата кампанията ще подпомогнат Карин дом да закупи специализирано оборудване за работа с деца със специални потребности за своя нов терапевтичен център, чието строителството започва още през пролетта.

Новата сграда цели да създаде среда за ранно детско развитие, за обмен на знания и споделено пространство за семейства, доброволци и специалисти. Тя ще предложи повече и по-комплексни услуги за деца и семейства от цялата страна, които да подпомогнат тяхното ежедневие и приобщаването на децата в детски градини и училища. Сградата ще съчетава разнообразни функции– физиотерапия и хидротерапия, център за ранна интервенция, Монтесори център, стаи за диагностика, индивидуална и групова терапия, мултисензорна и сензорно-моторна зала, медицински център, обучителни зали и административна част, детски площадки и зелени площи.

За новия терапевтичен и обучителен център на Карин дом можете да направите дарение освен на страницата на организацията и чрез еднократни SMS и абонаменти с текст на латиница DMS KARIN DOM на номер 17 777 (за абонати на Telenor, VIVACOM и A1) на цена 1 лв.

Ще припомним, че през 2019 г. Карин дом стартира своята дългогодишна мечта – проект за строителство на нова сграда и обяви официално отварянето на международен архитектурен конкурс за нейния идеен проект. В началото на месец март 2020г., международно жури обяви победителя в конкурса – UNAS Studio - Биляна Асенова (България) и Саша Чабати (Италия) - екип, които е базиран и работи в Берлин и който спечели сърцата на журито и екипа на Карин дом с прецизни решения, компактно вътрешно пространство и максимално запазени зелени площи сред 174 проекта от цял свят.

Планираното строителство на новата сграда на Карин дом е възможно благодарение на Община Варна, която предостави парцела и на датските Фондации Велукс, които финансират строителството. Парцелът е с площ 2450м2, разположен в разширената централна част на Варна в непосредствена близост до идеалния център на града – между улиците “Дойран” и “Кирил Шиваров”.

Повече информация за Карин дом: www.karindom.org .

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.