Марсоходът "Пърсивиърънс" успешно кацна на повърхността на Червената планета. САЩ изпращат най-големия си и сложен роувър, а мисията може да отговори на въпроса - имало ли е и има ли живот на Марс. Директното излъчване бе осъществено от НАСА.

Кацането на повърхността на Червената планета е най-голямото предизвикателство за мисията и е известно като така наречените 7 минути на ужас. Поради тънката и рядка атмосфера на планетата, то е сложно и пълно с рискове, но апаратъ се справи успешно. По същата технология успешно кацна роувърът "Кюриосити", съобщава БНТ.

Мисията на марсохода е на стойност 2.7 милиарда долара и трябва да продължи 2 земни или една марсианска година и е посветена на много експерименти, които са свързани с евентуално човешко присъствие на Червената планета и с търсене на следи от живот там.

Новата мисия на НАСА ще търси отговори на въпроси, свързани с Марс и възможността там да има живот или следи от него, съобщава "standartnews.com".

Снимки: НАСА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.