"Когато се задълбочи човек върху творчеството на Вазов, той си задава въпроса, тези познания които той изпраща от там, велико прозрение ли са на гениален човек познаващ и нрава, и психиката на народа, и на времето, или ние просто не сме мръднали крачка напред". Това коментира директорът на Народен театър "Иван Вазов" Мариус Донкин в студиото на БНТ по повод 100 години от кончината на Патриарха на българската литература.

"Обичта между нас, това е тихото послание, което бих искал да изпратя в днешния ден в който независимостта означава състояние на духа и Вазов с неговото послание за единение и общност, това може да се осъществи ако ние възстановим доверието си чрез истинската обич между нас", каза Донкин.

"Вчера засадихме един чинар в училищен двор с голямата надежда, че тези деца, които поеха патронажа и желанието да се грижат за него и това вековно дърво ще даде символа си на мъдростта си и на единение и ще приюти под клоните си срещата на тези деца, разговорите, четенията, и се надявам, че тези негови послания могат да получат някаква реалност и Вазов да не е само тема", сподели Донкин.

"В безпътицата и в ужасното разединение, народът търси опората и помощта, необходимостта от това да му бъде дадена посоката, и отива при своя духовен баща, своя духовен водач - народния поет".

Мариус Донкин, сподели още, че вярва, че духът на Вазов е в Народния театър.

"Много се радвам, че върнахме към живот един роман, когато възстановихме като постановка творбата му "Нова земя". Отдавна не бях чувал в салона такава тишина, тишина в която човек остава сам. Това е прозрението на гения, дълбочината на духа, обичта към народа си, преклонението към всичко негово и към природата."

Днес в 11,45 ч. ще бъде отслужена панихида на гроба на поета, а вечерта ще се проведе тържествен концерт на който за втори път ще бъде връчена наградата за духовен принос на името на Иван Вазов.

Донкин разкри още, че след концерта ще има репетиция на постановката "Народът на Вазов" с автор Александър Секулов, под режисурата на Диана Добрева. След това в Народния театър концерт ще изнесе Държавната филхармония на Пловдив с диригент Максим Ешкенази и солист Светлин Русев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.