Варненци все още не са достатъчно осъзнати за ползите от ваксинацията срещу COVID-19, коментира областният управител на Варненска област Марио Смърков след края на работна среща по темата с представители на РЗИ, Агенцията по безопасност на храните, община Варна и Инспекцията по труда.

Около 400 граждани и гости на морската столица са преминали през изнесените имунизационни кабинети през почивните дни, отчете директорът на РЗИ-Варна д-р Дочка Михайлова, като отбеляза, че по време на кампания бройката на проявилите интерес винаги е по-висока.

Апелираме към личното самосъзнание на варненци, нека спазват мерките, ролята на държавата е контролна, но самоконтролът е на водещо място, отбелязаха Марио Смърков и д-р Дочка Михайлова.

Разбирам негативното отношение на хората към носенето на маски и другите ограничения, но ако не беше животозастрашаващо, нямаше да настояваме за това, подчерта директорът на РЗИ-Варна.

Тя отбеляза, че в момента България е на едно недобро, трето място в Европа по смъртност от коронавирус, а тенденцията е до няколко седмици броят на загубените животи заради COVID-19 отново да започне да нараства.

Настояваме гражданите и бизнесът да подходят с далновидост, да спазват мерките, за да не се стига до ново затваряне, подчерта областният управител на Варненска област и увери, че контролът на всички места ще бъде завишен.

В момента Варна все още е в зелената зона за коронавирус със заболеваемост 80-82 на 100 000 души. Това е двойно увеличение спрямо предходния отчетен период, ако тенденцията се запази и достигнем 100 на 100 000 души, ще се наложи затягане на мерките, предупреди Смърков.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.