Лара Атакан, възпитаник на Дeтския вокален ансамбъл „Сребърни звънчета“ при Центъра за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс, град Варна, завоюва първо място в международния онлайн конкурс “The Golden Voice” – Малта.

В проявата са взели участие над 600 изпълнители от 38 държави, разделени в две възрастови групи, сочи официалната статистика на организаторите.

Отличието на Лара е в категория „Песни от Евровизия“.

Трета награда в категория „Златни хитове“ отново отиде при „звънчетата“. Там журито отличи Божана Атанасова.

Младите певици на Юлия Недева и Гарине Пюзантян участваха в друг международен онлайн конкурс.

На „Orpheus in Italy” Лара Атакан взе II награда в категория „Поп вокал“, а Божана Атанасова остана стъпка по-надолу в категория „Джаз“, уточниха от Общинския детски комплекс.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.