На 1 септември 2022 от 18:30 часа в Арт Галерия „Ларго" във Варна ще се открие самостоятелна изложба – живопис на пловдивския художник Юли Шумарев. Експозицията се нарича „Макгахански блусове и балади“ и представя творби, създадени специално за Варна.

Към почти всяка от представените картини има кратки есета, написани от художника.

Любопитна подробност е, че за същата дата – 1 септември, Юли Шумарев е получил покана да участва и присъства на голяма международна изложба на Лазурния бряг във Франция, но той е предпочел да отпътува за българския лазурен бряг и за среща с българската публика в галерия „Ларго" във Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.