Алексей Бердник, майстор на спорта и многократен шампион по пожароприложен спорт на Украйна поема школа „Млад огнеборец“ на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, от тази есен.

Бердник е инженер по пожарна безопасност от Института по управление на гражданската защита в Киев. Многократен шампион и призьор на първенствата на Украйна, сребърен медалист от Световното първенство в Техеран, Иран през 2006 г., както и шампион от различни международни състезания.

Школата по пожароприложен спорт „Млад огнеборец” е сред най-новите в палитрата от обучения, които предлага през свободното време на децата и юношите ОДК. Тя бе създадена по предложение на РДПБЗН, със съдействието на РУО – Варна и Община Варна.

Практическите занятия на школата се провеждат на стадион „Локомотив”. За малкото време, от което школата съществува, нейните възпитаници вече са носители на редица отличия и награди от регионални, национални и международни състезания.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.