Истанбулската голяма община вече осигурява безплатно пътуване с обществения транспорт на майките на деца до четиригодишна възраст, съобщи "Дейли сабах".

Това бе едно от предизборните обещания на кмета Екрем Имамоглу и има за цел да подпомогне "социалното включване" на жените.

Майките следва да се сдобият със специална карта, с която ще могат да направят 150 безплатни пътувания. Ако потребителите на тази карта я заредят с пари, те ще могат да я ползват също за пазаруване и таксиметрови услуги.

Истанбулската община предлага неограничено безплатно пътуване и за някои категории жители на града като журналисти, възрастни хора, жертви на тероризъм и определени държавни служители.

Миналия месец общината намали драстично и цената на фериботните услуги между двата бряга на Истанбул до символичната сума от 0,05 турски лири /една стотинка/. Мярката е временно валидна и се отнася само до дневните курсове. Тя има за цел да стимулира морския транспорт в условията на пандемията от коронавирус.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.