Американският държавен секретар Майк Помпейо се очаква да уведоми днес Съвета за сигурност на ООН за решението на страната му да започне процедура по връщане в действие на международните санкции срещу Иран, съобщиха световните агенции.

В съобщение на Държавния департамент се посочва, че в срок от 30 дни след уведомяването на съвета, ще бъдат възстановени редица санкции, в това число и изискването Иран да спре всички дейности, свързани с обогатяване уран, съобщи БНР.

Снимка: Reuters

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.