До обяд мъглите ще се разсеят и ще преобладава слънчево време. Вятърът от югозапад ще е слаб, следобед ще се обърне от запад и главно в Дунавската равнина и по крайбрежието ще се усили. Максимални температури между 12 и 17 градуса, за Варна около 16 градуса.

Вълнението на морето 1-2 бала, в открито море до 3. Температура на морската вода 7-9 градуса.

Изгрев на Слънцето за Варна в 7 часа и 20 минути, залез в 17 часа и 25 минути. Продължителност на деня – 10 часа и 4 минути.

Във Варна най-високата температура на днешния ден /17.6°/ е измерена през 2016 година, а най-ниската /-15.3°/ през 1956 година, припомня Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.