Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато от държавното обвинение и 56-годишния Филип Михайлов, с което той се признава за виновен, че без надлежно разрешително държал наркотични вещества, с цел разпространение.

В периода 04.09.2020 г- 17.09.2020 г. във Варна разследващите органи установили, че Филип държал метамфетамини и хероин на обща стойност 106,60 лева. В условията на продължавано престъпление на 4 и 5 септември миналата година, той се продал на две лица хероин за обща 181,85 лева.

Предвиденото наказание за това престъпление в НК е до 8 години затвор и глоба от 5 хиляди до 20 хиляди лева.

Пред съда подсъдимият заяви, че се отказва от разглеждането на делото по общия ред и е съгласен с условията на споразумението. Държавното обвинение помоли съда то да бъде одобрено, тъй като не противоречи на закона и морала.

Подсъдимият Михайлов е роден във Варна, със средно образование, не работи, женен е, не е осъждан.

.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.