Не трябва само носталгично да си мислим за Рамковия договор, който бе уникален пример за край на един конфликт. Договори има твърде много в историята, но това, което хората наистина искат, са работа, добро образование за техните деца и надежда за бъдещето. Това трябва да бъде стъпка напред от Охридския договор и това е нашето задължение, заяви бившият генерален секретар на НАТО лорд Джордж Робъртсън в обръщение на конференцията по повод 20 години от Охридския рамков договор, съобщи специално за БТА агенция МИА.

Светът, Европа и Балканите мисля, че подцениха начина, по който Охридския договор дава пример, образец за решаване на конфликти. Той има своите несъвършенства, малки, не смятаме, че е съвършен и все още ще има хора, които ще смятат, че сме дали твърде много или сме получили твърде малко. Тези две гледни точки са на грешната страна на историята.

Консенсусът, компромисът и балансът, толерантността може би не са модерни в свят, склонен към авторитарен модел, но те са основата на проспериращи, удовлетворени и мирни демокрации, каквито повечето хора обичат и мнозина копнеят за тях, каза Робъртсън, който участваше в създаването на Рамковия договор.

Той говори за членството в НАТО, което осигурява, както каза, сигурно бъдеще на страната, но и за подготвеността за членство в Европейския съюз.

Преди 20 години, в БЮРМ (Бившата югославска република Македония - б.ред.), така тогава се наричаше вашата страна, смели и талантливи македонци виждаха своето бъдеще извън границите на своята страна, а членството в НАТО беше само далечна мечта. Сега БЮРМ вече не съществува на световната карта, а Северна Македония може да очаква сигурно бъдеще както в чужбина, така и у дома. НАТО сега е реалност, а знамето на Република Северна Македония гордо се вее на сградата на НАТО в Брюксел, това и трябва да бъде реалността за вашето членство в ЕС. Подготвени сте, свършихте трудната работа. ЕС има нужда от вас и само по този начин може да се затвърди напредъкът, който бе постигнат през тези две десетилетия, заяви бившият генерален секретар на НАТО.

Той отправи апел към България да вдигне блокадата на евроинтеграционния път на страната.

Когато България искаше членство в ЕС и НАТО, те имаха добри приятели в мен и щаба на НАТО. България като съсед имаше огромна придобивка от този Охридски договор. Ако конфликтът беше продължил по традиционен начин, както става на Балканите, България щеше да почувства тези вълни и щеше все още да ги чувства до днес. Днешният ЕС е съставен от страни, които от години и векове са били неприятелски настроени. Но триумф на нашето време е, че тези неприятели днес седят заедно в този невероятен съюз на свободни и интегрирани страни. Северна Македония заслужава да бъде там и се надявам, че България ще чуе единодушните искания от своите приятели и ще вдигне блокадата за Северна Македония, отправи апел Робъртсън, който заяви, че като част от Охридската група за просперитет в бъдещето продължава да е отдаден на подкрепата за страната. /

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.