Държавите от Източна Европа са с най-смъртоносни пътища, особено България, Хърватия и Румъния, като в северната ни съседка са регистрирани 96 жертви на 1 милион жители.
Броят на хората, които загиват по европейските пътища, е намалял с повече от една трета през последните 10 години. Това сочат публикувани наскоро данни на Евростат.
 

През 2018 г. 23 339 души са загинали при пътнотранспортни произшествия в ЕС, в сравнение с почти 37 000 през 2008 г.

Средно жертвите на пътния трафик в Евросъюза са 52 на един милион жители, съобщава “Днес+”. Ирландия е държавата с най-безопасни пътища - с 29 жертви на един милион жители, следвана от Дания и Швеция.

Гражданите на държавите от Южна Европа са по-склонни да проявяват недобросъвестно поведение, когато са зад волана, отколкото северните им съседи, установи проучване, публикувано в „Евронюз”. Французите и гърците пък са особено изобретателни по отношение на използваните от шофьорите изразни средства.

В анкета, проведена от „Ipsos” в 11 държави-членки на Европейския съюз, 70 на сто от анкетираните във Франция и Гърция признаха, че обиждат други шофьори, което е значително повече от средните 55%.

Само 47 % от гръцките шофьори си признават, че умишлено засичат автомобила на шофьор, който им е неприятен. Останалата част от тази класация, обаче, е заета от водачи - основно от северни страни, включително Швеция, Холандия, Германия и Франция.
 

Що се отнася до използването на клаксона, испанците, гърците и италианците са сред най-малко срамежливите от всички анкетирани страни. Оказва се, че гръцките, италианските и полските шофьори са най-склонни да излязат от превозното средство, за да “разговарят” с друг шофьор.
От анкетата става ясно, че изпреварването на друга кола по магистралата от грешната страна е характерно основно за Холандия, Испания и Великобритания.

Онова, което обаче обединява масово европейските шофьори, е самочувствието, че те възприемат самите себе си като добри шофьори, а другите – като не толкова добри.
 

Помолени да опишат собственото си поведение зад волана, 97 % от анкетираните са използвали поне едно положително прилагателно заедно с „бдителност“ и „спокойствие“ – думи, използвани, съответно, от 76 и 59 на сто от анкетираните.
 

И само 3 % са употребили израза „агресивни“, а едва 1% – са се определили като „безотговорни“.
 

Снимка: БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.