Арт Галерия Ларго откри есенния изложбен сезон със съвместна изява на известната артистична двойка Анна Тихонова - Йорданова и Юлиан Йорданов.


Експозицията се нарича „Линии на съдбите“ и в нея освен графика Юлиан Йорданов показва шест творби, изпълнени с акрил, с които да илюстрира многоликия си талант на майстор както на графичните техники, така и на живописта, съобщи галеристката Нели Вълчева.


Неговата съпруга Анна Тихонова излага пред публиката с няколко офорта голям формат от новия цикъл, по който тя работи напоследък – „Сенки“. Изключително интересни за варненци и гостите на града ще бъдат двете серии от по дванадесет офорта, с които се представят в изложбата двамата художници.


Творбите са с размер на отпечатъка точно 16/16 см., посветени са на дванадесетте зодиакални знаци и са създадени в последната година специално по покана на голяма китайска галерия, направи уточнение Нели Вълчева.

Проектът ще бъде представен в изложба в Чънду - столицата на югозападната китайска провинция Съчуан, до края на 2020 г. Преди неговото официално презентиране никой от дванадесетте участващи автори няма право да покаже репродукции на творбите си където и да било в интернет – пространството.


Така че, само варненци, които посетят изложбата в галерия "Ларго", ще имат възможност да видят невероятните творби на известните графици.


Изложбата продължава до 22 септември.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.