Днес е един много хубав ден за Варненския театър! Летописът на Никола Вандов, изд. "Валентин Траянов" София, 2021, посветен на 100-годишния юбилей на Драматичен театър "Стоян Бъчваров" пристигна при нас!

Блестящ резултат от невероятния професионализъм и близо година и половина всекидневни занимания на изтъкнатия театровед с архивите на театъра и фондовете на РБ "Пенчо Славейков", Държавен архив Варна, Национален държавен архив, Народната библиотека, театрални книги, енциклопедии и списания, вестници във Варна и страната. Взето е предвид всичко, написано за Варненския театър от 1921 до 2021 година.

Една невероятна поредица от 1120 спектакъла, разказваща документално за един театрален век, с постановъчните и артистични екипи, отзивите за постановките и всички възможни приложения.

888 страници!

Летописът, с който Варненският драматичен театър остава в българската театрална история по възможно най-добрия начин.

Огромен респект и благодарност на нашия приятел Никола Вандов и неговия съмишленик Валентин Траянов!

Очаквайте премиерата.

Повече за летописа:

https://kulturni-novini.info/sections/34/news/31904-kopnezhat-na-teatara-da-nadmogne-sebe-si?fbclid=IwAR2vSA71_gpBbzRRYpoB4ir5-uiyRnm6mYiMDlGRscK8v3iwBN_kOmssMB0

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.