След дългото чакане на субсидиите за чартърните полети туроператорите вече могат да кандидатстват за тях. Възможността е открита на фона на срив в сектора не само заради въздържането на много хора от пътувания в чужбина, но и заради нарастващия брой на заразените в България.(Без да споменаваме идеята да се фалшифицират данните, за да не се плашат туристите, която бе обсъдена през уикенда от хотелиери и ресорния министър).

Данните на туроператорите и на летищата показват, че стотици чартъри са отменени през това лято, а надеждата поне през август да има повече туристи е също забравена.

С началото на август рухна надеждата за поне един силен месец след като Великобритания не включи България в списъка с безопасни (така да се каже) страни и пристигащите на Острова от нея подлежат на 14-дневна карантина. В Германия - друг голям източник на чужди туристи, се появиха публикации за неспазване на предпазни мерки в заведенията в български курорти.

Картината на летището във Варна показва, че през юли общият брой полети (редовни и чартърни) е 1 103 (за същия месец 2019 г. са 2 715), което е спад от 59%. За същия месец общият брой пътници е 103 003 (през юли 2019 г. са 404 168) или спад от 75% спрямо миналата година.

Сходна е ситуацията и на летището в Бургас - общият брой полети е 1 160 при 5 229 през юли 2019 г. или спада със 78%. Общият брой пътници е 121 092 (за същия месец 2019 г. са 838 249) или спада с 86%.

"Цялата английска програма е стопирана при всички туроператори. Имаше надежда от 7 август да дойдат полети, но заради ръста в броя на заразените, се стигна дотук", казва Иван Грошев, управител на "МТС България", една от фирмите, която води британски туристи в партньорство с Jet2holiday.

Грошев обяснява, че за тази година вече "чисто икономически" нищо не е изгодно да започва тепърва. Причината за това е, че първият и последният полет до дадена дестинация обективно имат празен курс - съответно на връщане и на отиване. "Но при толкова кратък сезон те не могат да се изплатят, защото средната цена се вдига. Ако сезонът е 6 месеца и имате два празни полета, е едно, а при при 35 дена два празни полета е друго", допълва той.

На германския пазар колкото нови резервации за август и септември има толкова са и отменените, разказва Грошев и определя отказите "с една идея повече" от записванията. "Няма нищо обнадеждаващо, спадът ще бъде някъде 70-80%" . Към момента не може да потвърди с реални данни ентусиазма на Министерството на туризма, че през септември и октомври има силен интерес от германци да почиват в СПА хотели, което ще платят техните здравни каси. И с което ще се "разшири" летният сезон според силно екслоатираната от управляващите теза.

Оценката на Калин Сутев, представител на един от най-големите германски туроператори DER Touristik Deutschland, в която група влиза и компанията ITS, е сходна. От планирани 125 хил. туристи, в България реално се очаква да бъдат посрещнати 25 хил. Отчита като изравняване броя на новите резервации спрямо отказите от тях.

"Надяваме се, ако не се случи някоя неприятна случка август, да задържим обема на записаните до момента с цената на прекрояване на полетите", коментира той. Това ще означава, че полетите ще са с междинни кацания за прибиране на още туристи пътьом. Което е логично при положение, че по думите му няма седмица с повече от 40% заетост на седалките.

Той е от туроператорите, които събират изискваните немалко документи, за да се възползват от държавна субсидия за чартърните полети от 35 евро на заета седалка, която късно бе одобрена, но поне важи и със задна дата от началото на летния сезон. Друг е въпросът, че парите се очакват по някое време през есента, пише "Дневник".

Според него обаче важният въпрос е какви ще са резултатите, когато през есента започнат записванията за идното лято и как ще се представи България в конкуренция с Турция, Тунис и др. Напомня, че спрямо този тип държави в момента България е в комфортна ситуация и едва успяват туроператорите да балансират между записвания и откази на ваканции. Затова браншът очаква субсидията за чартърите да важи и за следващата година. За момента Европейската комиися я е одобрила до края на 2020 г., за следващи периоди трябва ново искане и ново одобрение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.