На 31 март 2024 г., на Летище Варна и Летище Бургас, част от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, се състояха празнични събития с официални гости и медии, с които беше ознаменувано присъединяването на България в Шенгенското пространство по въздух.

Точно в 11:05 ч. на Летище Варна, беше посрещнат тържествено и полет на Wizz Air от гр. Меминген, Германия, с което беше отбелязано присъединяването по въздух на България в Шенген. Водна арка, специални лакомства, сувенирни магнити, както и детско танцувално представление на талантливите малки танцьори от студио „Монт“ към читалище „Просвета - 1905“ в гр. Аксаково, впечатлиха всичките 163 пътници, които ще помнят дълго този паметен миг.

Символично, именно децата бяха тези, които срязаха лентата пред погледите на директора на Летище Варна – г-н Димитър Костадинов, както и на официалните гости – областният управител на Област Варна – проф. д-р Андрияна Андреева, зам.-кметовете на Община Варна – г-н Христо Рафаилов и г-н Илия Коев, зам.-кметът на Община Аксаково – г-жа Десислава Стоянова, както и началникът на ГПУ-Летище Варна – комисар Бончо Кралев. Специален акцент беше изпращането на фуражката на комисар Кралев, заедно със снимка, за официалния музей на Шенген, които ще бъдат включени в експозицията на институцията.

Историческият момент на Летище Бургас съвпадна с посрещането на пълен самолет с първите 185 туристи за Лято 2024, които пристигнаха точно в 10:15 ч. чрез редовен полет на Ryanair от гр. Краков, Полша. Те бяха изненадани с водна арка, както и със специално брандирани лакомства и магнити за спомен още при слизането си от самолета, а по-късно присъстваха и на официална церемония, водена от директора на Летище Бургас – г-н Георги Чипилски, на която символично беше разрязана лента и отворено шампанско по повода. На нея участие взеха също така и зам.-областният управител на Област Бургас – г-н Павлин Иванов, кметът на Община Поморие – г-н Иван Алексиев, зам.-кметът на Община Бургас – г-жа Диана Саватева, както и началникът на ГПУ – Летище Бургас – комисар Мирослав Тодоров.

Тези събития поставят не само символичното начало на оперирането на Летище Варна и Летище Бургас в Шенген, но и старта на Лято 2024, който предлага множество атрактивни дестинации за двата аеропорта.

За Летище Варна дестинациите ще бъдат над 60 в повече от 25 страни, а за Летище Бургас те са над 85 в над 25 държави.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.