"Фрапорт" (Fraport), компанията, която управлява основния авиационен хъб в Германия – Франкфуртското летище, е регистрирала рекордни приходи и оперативни печалби за 2023 година. Това се посочва в отчета на компанията, публикуван днес и цитиран от ДПА и БТА.

"Двигателят за добрите резултати бе продължаващото възстановяване в броя на пътниците – най-вече в летищата на "Фрапорт" извън Германия". Това съобщи компанията, публикувайки оперативната си печалба от 1,2 милиарда евро.

Печалбата преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация (EBITDA) е нараснала със 17 на сто.

Главният изпълнителен директор на "Фрапорт" Щефан Шулте постави цел за оперативната печалба за 2024 година между 1,26 милиарда евро и 1,36 милиарда евро, както и допълнителен растеж от 2 милиарда евро до 2030 година.

"Трафикът продължи да се развива динамично през 2023 г.", заяви Шулте. "Фрапорт" се възползва от тази тенденция най-вече заради обширното си международно портфолио. Нашите летища в гръцките и турските пазари дори регистрираха нови пътнически рекорди през 2023 година".

Летището във Франкфурт също е продължило да се възстановява, като пътникопотокът е достигнал 84 на сто от предпандемичните си равнища, но все още изостава от европейските си конкуренти, уточни Шулте.

"Фрапорт" очаква през 2024 година броят на пътниците във Франкфурт да нарасне до около 61 - 65 милиона души. През 2019 година "Фрапорт" е регистрира 70,6 милиона пътници на франкфуртското летище. Миналата година те са били 59,4 милиона.

Компанията не е изплатила дивиденти за 2023 година и не се очаква да изплати такива за 2024 година, "имайки предвид високите нива на дълга и очакванията свободните парични потоци да са отрицателни", съобщи операторът.

Миналата година печалбата е била 393 милиона евро, което е три пъти над равнището от 2022 година.

Броят на пътниците през 2023 година на българските летища Варна и Бургас, които се оперират от "Фрапорт Туин Стар" (Fraport TwinStar), е нараснал до около 3,7 милиона души, което е със 17,9 на сто над равнището от 2022 година. Обслужени са над 27 хиляди полета на 70 български и чуждестранни авиокомпании, изпълняващи чартърни и редовни полети до повече от 105 дестинации в Европа, Близкия Изток и Северна Африка. Във “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД във Варна и Бургас работят повече от 590 постоянни и над 230 сезонни служители.

Общото възстановяване във въздушния трафик след пандемията е било по-бавно, отколкото на други туристически летища в Европа през 2023 г., сочи още отчетът на компанията, публикуван на официалната й страница. Това важи в най-голяма степен за чартърния бизнес на Летище Бургас, който е бил под очакванията.

От края на февруари конфликтите в Украйна и Израел са довели до липса на украински, беларуски, руски и израелски пътници, която е била частично компенсирана от по-високо търсене от страните в Централна и Източна Европа.

Освен това през първата половина на годината е регистриран по-голям трафик извън сезона. За цялата година това е довело до увеличение, както на вътрешния трафик (+6 на сто), така и на международния (+19 на сто) спрямо предходната година. По-голямата част от пътниците е дошла от Германия (около 20 на сто), Полша (около 17 на сто) и Великобритания (около 15 на сто).

А в България ФРАПОРТ днес обяви подкрепата си за създаването на „Фонд за развитие на летище Бургас“.

На специална среща днес в сградата на Община Бургас с представителите на всичките 13 общини в Област Бургас, концесионерът на Летище Бургас – „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, потвърди официално своята финансова и експертна подкрепа за създаване на сдружение с нестопанска цел "Фонд за развитие на летище Бургас", по инициатива на кмета на Община Поморие – г-н Иван Алексиев, с председател на бъдещото сдружение – кметът на Община Бургас – г-н Димитър Николов.

Управителният съвет на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД присъства в работната среща, в която участие взеха кметове и председатели на общински съвети от общините: Бургас, Поморие, Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево, като на нея концесионерът на Летище Бургас активно приветства конструктивния диалог, заяви своето финансово участие с 200 000 лв. и подкрепи идеята за създаването на такъв фонд за стимулиране на целогодишни полети от и до Летище Бургас. Планира се всички преговори за такива полети с авиокомпаниите да се водят от общините, а „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД ще подпомага процеса. Решението за създаването на сдружението ще бъде взето от общинските съвети на 13-те общини до края на месец март, а учредително събрание се планира в началото на месец април.

„Приветствам конструктивния обмен, който имахме на срещата с кметовете. Със сигурност, ние подкрепяме всички усилия за увеличаване на зимния трафик и развитие на свързаността на Южното Българско Черноморие!“, заяви Главният изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД – д-р Франк Кванте.

За да продължи ангажимента си да създаде по-добро обществено разбиране за развитието на Летище Бургас, “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД ще продължи да комуникира подробно всички бъдещи стъпки в тази посока с медиите, общините и заинтересованите страни от туризма.

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД е германо-българскa компания, която е концесионер на Летище Варна и Летище Бургас. В съвместната компания, „Фрапорт“ притежава мажоритарен дял от 60%.

Компанията управлява и развива двете морски летища – врати към Българското Черноморие, предоставящи денонощно обслужване: Летище Варна в Североизточна и Летище Бургас в Югоизточна България. “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД се грижи за повишаване качеството на обслужване и цялостното изживяване на пътниците, обучението и повишаване квалификацията на служителите, обновяване на техниката, въвеждане на нови технологии, както и за разширяване и модернизиране на инфраструктурата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.