Топло, тежко и задушно беше в сутрешните часове. По обед рязко се смрачи, а за десетина минути в някои райони на Варна заваля проливен дъжд, какъвто само в тропиците се изсипва. Гръмотевична буря се изви в района на гарата и западна промишлена зона, в кв. Левски само прогърмя, но валежите доста закъсняха.

Улиците в града отново се превърнаха в пълноводни реки след неочакваната лятна буря. Силният вятър и поройният дъжд изпочупиха клони на дървета, които не убягнаха от професионалното око на фоторепортера на Радио Варна - Румен Сарандев. Природната стихия хвана неподготвени много от варненци и гостите на града. Автоподлезите бързо се напълниха с вода. На много места движението се затрудни. Общински екипи на Гражданска защита се наложи да остраняват паднали клони в близост до пътното платно на бул. "Сливница". Единодушно е мнението, че внезапната буря нанесе щети на много места в град. Социалните мрежи се напълниха със снимки на пораженията след стихията.

Снимки: Румен Сарандев, БНР и Виждам те КАТ-Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.