За 4-та поредна година Арт фестивалът „Сръчко“ радва варненци и гостите на града. Започна на 3 и ще продължи до 18 юли в Приморския парк във Варна – между Морското казино и сцена „Раковина“.

В него се включват над 100 майстори на ръчно изработени произведения на изкуството от България и чужбина. Те показват на място как се изработват грънци за дома и градината.

Посетителите се запознават и с тайните на дърводелството. Много от тях се докосват и до тънкостите на тъкането. Има изложители на продукти от мед, бижута, натурална козметика, детски книжки, майстори на рисуването с къна.

Организаторите са подготвили много изненади за малки и големи. Една от тях се свързва са гостите от „Варненски свободен университет“ – катедра „Информатика“ които в следващите дни ще представят Scratch на всички желаещи да се докоснат до тайните на средата за програмиране, в която се създават анимирани истории, интерактивни игри и сценарии за филми.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.