Вероник Жекова, Христина Койнова, Виктория Чанкова и Даная Захариева поставиха нов национален рекорд на 4 х 200 метра на републиканското първенство за момчета и момичета до 16-годишна възраст.

Квартетът на варненския лекоатлетически клуб "Супер спорт" спря хронометрите на 1:48:53 мин. подобрявайки националния рекорд с близо секунда.

Първенството се провежда в столичната "Асикс Арена" и продължава и в този момент.

Очаквайте подробности.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.