Лекар и собственик на фирма са източили крупна сума от Националния осигурителен институт /НОИ/ с фалшиви болнични, са разкрити при операция на Икономическа полиция в Пловдив. За 1 година са извадени 117 болнични и са изплатени болнични в размер на 76 000 лева. Лекарят и бизнесменът ще бъдат обвинени за издаване на документи с невярно съдържание. На всички пациенти – служители на фирмата, са били издавани болнични листове за максимален период от време, а именно 180 дни.

Цялата информация по случая бе представена на брифинг в Пловдив от заместник-районния прокурор на града Румяна Зайкова – Калеева, шефа на МВР - Пловдив ст. комисар Йордан Рогачев и Димитър Пехливанов, прокурор от Районна прокуратура - Пловдив.

Единият от обвиняемите е регистрирал фирма в Харманли, като целта на създаването й е да се използват служители за източване на НОИ. Назначил е на трудов договор 10 човека, на които е обещал високо заплащане. След това бизнесменът се срещнал с лекар от Пловдив, който е шеф на ортопедична лекарска комисия.

"Упражняван е т.нар. болничен туризъм, тъй като фирмата е в Харманли, пациентите - от различни градове в страната, прегледите са в Пловдив, а болничните листове са носени в София", пояснява наблюдаващият прокурор. Според свидетели по делото, цялата дейност на въпросната ортопедична комисия е под въпрос.

"В случая е по-трудно да си изкараш карта за градския транспорт, отколкото болничен", коментират от прокуратурата. Предприемачът, който е упражнявал професията "болен", е получил 53 900 000 лева под формата на болнични. Сумата, преведена към работниците е 76 000 лева. Всички тези пари са били преведени по микросметки, а след това той ги превеждал в собствената си сметка. Фирмата дължи 60 000 лева към фонда за социално осигуряване.

Повдигнато е обвинение към лекаря за измама в особено големи размери. Наложена му е мярка за неотклонение "гаранция" - 30 000 лева, съобщи "Днес+".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.