Министърът на спорта Красен Кралев удостои олимпийският, световен и двукратен европейски шампион по бокс Ивайло Маринов с най-голямото държавно отличие в областта на спорта “Венец на победителя”. Изтъкнатият наш боксьор на 13 юли т.г. навърши 60 години.

При връчването на високо отличие министър Кралев съобщи, че специалистите по света единодушно обявяват нашия шампион като “учебник в боксовото изкуство”. “Това е спортист, който бе пример за много от нас (министър Кралев бе лекоатлет от Варна в дългите бегови дисциплини по това време – б.а.), вдъхновяваше много деца да влязат по пистите, басейните и спортните зали. Благодаря му, че остана във Варна толкова години верен на любимия си град, на любимия си клуб “Черно море”.

От своя страна кметът на града Иван Потних поздрави Ивайло Маринов и го удостои с “Почетен плакет на Варна”.

По-късно министърът Кралев уточни, че се подготвят проекти, с които ще се кандидатства пред спортното министерства за ремонт на покрива на залата на комплекса, допълнителна реконструкция на залата за вдигане на тежести в комплекс “Черно море”, които до края на годината трябва да бъдат готови.

Днес бе открита и обновената зала “Владислав” за тренировки по баскетбол в спортния комплекс "Черно море".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.