Трима въоръжени кенийски офицери трябва да са били в повишена готовност, докато предпазливо са приближавали имение след съобщения, че в неговия район е забелязан да скита лъв, съобщи Би Би Си.

Но скоро това те изпаднали в дълбока почуда, когато всичко, което намерили, било пазарска чанта в жив плет – макар и с реалистично изображение на лъвска глава върху нея.

Фермерски работник от селището Киняна, разположено на километър от Националния парк „Mt Kenya”, вдигнал тревога, след като забелязал нещо, което сметнал за лъв - животното било легнало недалеч от дома на работодателката му.

Както се оказало, чантата била поставена в живия плет от собственичката на имението, която сложила малко разсад от авокадо в нея, опитвайки се така да спре изсъхването му.

Тук е мястото да се отбележи, че въпреки, че не е имало скорошни съобщения за лъвове в района, местни жители са се оплаквали, че част от добитъка им е изчезнал. Така, че е възможно някъде там наистина да броди някоя голяма котка.

След откривавето на пазарската чанта местните власти обявили в специално изявление: „Отнесохме се към инцидента с много предпазливост и сериозност. Първо се уверихме, че всички са в безопасност, след което изпратихме служителите от отдела за дивата природа да разследват, които и откриха, че това е чанта".

Собственичката на чантата отсъствала, когато пристигнали офицерите. Когато се върнала вкъщи, й казали за лъва и я посъветвали за по сигурно да влезе през вратата от противоположната страна на сградата, така че тя не свързала веднага инцидента с чантата с нейния разсад.

Пазарската чанта била точно под един от прозорците и когато тя била отворена, служителите разбрали, че предполагаемият лъв няма тяло - а всъщност е пазарска чанта.

Въпреки фалшивата тревога кенийската служба за дивата природа заяви, че поздравява „обществеността за обявяването на тревогата, за да се избегне възможна трагедия“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.