Вече са ясни имената на първите трима души, които ще отпътуват на частна мисия на компанията на Илън Мъск до Международната космическа станция. Това са предприемачът Лари Конър, инвеститорът Марк Пати и предприемачът Ейтан Стибе. Всеки от тях е платил по 55 млн. долара, за да излети в Космоса. Полетът ще бъде пилотиран от астронавта Майкъл Лопес-Алегрия.

В студиото на предаването "Тази сутрин“ по bTV гост беше астрофизикът Тихомир Димитров, с любопитни подробности за космическите пътешествия.

Той обясни, че престоят на един човек на станцията струва около 45 000 долара, а мъжете ще останат 8 дни. В сумата от 55 млн. долара са включени тези разходи, разходите на командира на мисията, както и разходите по изстрелването на ракетата, което никак не е евтино. Въпреки това според Тихомир Димитров от тези 165 млн. долара ще остане значителна печалба и за Илън Мъск.

Официално се съобщава, че тримата частни космически пътешественици ще извършват научни експерименти, но според Димитров целта на това изявление е само да оправдае значителното разхищение на средства и те са по-скоро туристи.

Илон Мъск планира в бъдеще да построи космически хотел, който да приютява туристите, когато пътешествията до космоса станат по-достъпни и редовни. Целта на предприемача е да събере огромната сума, необходима му да осъществи най-грандиозния си план – пътешествие до Марс.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.