Снимка: БФ тенис / Архив

Димитър Кузманов отстъпи на старта на квалификациите на US Open. Мико имаше доста възможности, но загуби с 6:7 (2), 4:6 от световния №228 Мариус Копил. Срещата продължи 1 час и 56 минути.

Кузманов допусна пробив за 1:2 в първия сет, но успя да го върне за 3:3.

При 4:4 Мико имаше две възможонсти за пробив, но не успя да се възползва. При 5:4 Кузманов стигна и до сетпойнт при сервис на Копил, но отново не успя. В табрека на първата част Копил поведе с 5:0 точки и спечели със 7:2.

Във втория сет нямаше пробиви до 4:5. Тогава Мико се пропука на собствен сервис и победата отиде при Мариус Копил, съобщават от Българската федерация по тенис.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.