"Този проект, разписан под формата на договор, ни дава втората крачка към модернизация на Българската армия след подписването на договора за придобиване на нови изтребители". Това заяви министърът на отбраната Красимир Каракачанов при подписването днес в министерството на отбраната на договора за придобиване на два броя многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС, цитиран от БТА.

"С този договор правим една правилна крачка към модернизацията на нашите Военноморски сили. Надявам се, че сътрудничеството ни с компанията "Люрсен" не приключва с него, напротив то сега тепърва започва, защото предстои доста работа по индустриалното сътрудничество", каза Каракачанов, който се надява, че двете страни ще изградят доверие и добро взаимодействие, което за много години напред ще бъде от полза както за германската компания, така и за българските ВМС.

Според одобрения от Министерския съвет договор германската корабостроителна компания "Люрсен" ("Fr.Lurssen Werft" GmbH&Co. KG) ще построи и достави два многофункционални модулни кораба, като финансовата рамка на проекта е на стойност 984 милиона лева с ДДС.

Строежът ще бъде извършен в България в корабостроителен завод МТГ "Делфин". Корабите се очаква да бъдат доставени съответно през 2025 и 2026 година. Договорът предвижда обучение както на екипажите, така и на инженерния състав.

Корабите притежават способности да участват в широк спектър от морски операции на НАТО и ЕС. С реализацията на проекта ВМС ще придобият модерни способности за противодействие на надводен, подводен и въздушен противник, съобщава "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.