След отмяна забраната на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса във Варна и отмени вчерашното си решение, представленията в Държавен куклен театър - Варна, ще се играят! Програмата за тази събота и неделя включва следните представления:

Събота, 13-ти март, 11.00 и 12.00 ч. - ДВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ на "ПАЛЕЧКА"

Събота, 13-ти март, 13.00 ч. - "АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ" - на откритата сцена - весело пътешествие в света на българските народни приказки с участие на децата

Неделя, 14-ти март, 11.00 и 12.00 ч. - ДВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ на "ЛАКОМА МЕЦАНА"

Неделя, 14-ти март, 13.00 ч. - "АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ" - на откритата сцена - весело пътешествие в света на българските народни приказки с участие на децата

Представленията в закритата зала се играят при 30% заетост на местата! Билети - онлайн: http://vnpuppet.com/купи-онлайн/ или от касата на театъра, ул. "Драгоман" 4.

За спектакъла "АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ" на откритата сцена се допускат до 20 деца, а билети се продават само на касата на театъра!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.