Заради пандемията тази година хората започнаха да се развиват не само професионално, а и като личности. Това е една от положителните промени.

Но отново на дневен ред се поставя въпросът за добрините и последствията.

„Благодарността е положителна емоция и нагласа. Чувство на признателност за оказано внимание или добро. Но и това също се учи“, отбеляза пред Радио София Кристина Крънчева – консултант по бизнес етикет и протокол, лектор с дългогодишна практика, обучител и презентатор.

Тя припомни арабската поговорка: „Направиш ли добро – забрави го, направят ли ти добро – разкажи го“.
Преди всичко трябва видиш добрините, които са ти направили.

„Благодарността е част от общуването с хората и има изключително значение, включително и за добрия имидж.“

Според Кристина Крънчева всеки човек иска да се промени, но трябва да си отговорим защо все пак не го правим. Да се запитаме дали само искаме нещо или също така имаме нужда от него. Необходими са разум и воля, за да не ни позволи средата да ни влияе и разсейва от пътя към желанието или целта.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.