Достъпът до ваксини и тяхната ефективност са основни източници на несигурност по отношение до прогнозата за 2021 г. на Международния валутен фонд (МВФ), заяви управляващият директор на организацията Кристалина Георгиева.

В ексклузивно интервю за Китайската централна телевизия (CCTV) в четвъртък Кристалина Георгиева заяви, че пандемията Covid-19 се ускорява в много страни и несигурността е необичайно висока:

„Достъпът до ваксини и тяхната ефективност са основен източник на несигурност за нашата прогноза за 2021 г. Ако светът действа бързо и ваксините са ефективни, може дори да бъдат надминати предвижданията ни за 2021-а. Но ако случаят не е такъв, тази положителна прогноза може да не се сбъдне“.

МВФ прогнозира, че световната икономика ще нарасне с 5,5% през 2021 г., с 0,3 процентни пункта над прогнозата от октомври, припомня Ройтерс.

„Виждаме голяма доза несигурност за 2021 г. Защо? Защото състезанието между мутиращ вирус и ваксини все още не е приключило и защото има неравномерност във възстановяването. 150 държави няма да достигнат предпандемичното си ниво през 2021 г., а 110 все още няма да достигнат предпандемично ниво дори през 2022 г. И докато средната прогноза е 5,5, има части от света, които са по-назад“, каза още Кристалина Георгиева, цитирана от БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.