Кремъл се надява, че при вземането на решение за бъдещето на храма "Света София" в Истанбул Турция ще вземе предвид това, че той е обект на световното наследство, заяви днес прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
"Това е любим световен шедьовър за туристите от всички страни, които посещават Турция, включително и за туристите от Русия, за които освен туристическа стойност "Света София" има и много дълбока сакрална духовна стойност", заяви говорителят на Кремъл.
Песков подчерта, че Кремъл не може да коментира самото решение на Турция, което е нейна вътрешна работа, допълва БТА.
По-рано руският патриарх Кирил призова да се запази неутралният статут на храма "Света София", който е един от най-големите паметници на християнската култура, а заместник-министърът на външните работи Сергей Вершинин каза, че Русия се надява при решението за статута на храма да се вземе предвид световното значение на този исторически паметник.
В четвъртък Държавният съвет, висшият административен съд на Турция, разгледа иск, който ще открие пътя за преустройването на храма в джамия, ако бъде одобрен. Решението ще бъде огласено в срок до 15 дни.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.