4-метров мраморен кръст-паметник на загиналите за България от 681 до 2020 г. издигна ръст на връх Стара Голица в община Долни чифлик. Официалното откриване на паметника бе в събота - 25 юли т.г. Идеята за мемориала е на родолюбеца Кольо Великов, който е родом от с. Голица, но в момента живее в гр. Долни чифлик. Той изгражда паметника с желанието всяка година на 2 юни – Деня на Ботев и загиналите за свободата на България, на 550-метровия връх, от който се вижда Варна и Черно море, да се събират хора не само от общината, но и от цялата страна, за да се преклонят пред паметта на загиналите. Кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова благодари на Кольо Великов за чудесната инициатива и заяви, че саможертвата на загиналите герои е тържество на българския дух, предаван от поколение на поколение през вековете.
Присъстващите почетоха с едноминутно мълчание безсмъртието на хилядите българи, оставили трайна диря във вечността с делата си и славната си гибел.
Отец Венци от варненската митрополия освети паметника, след което самодейци от читалището в с. Голица изнесоха кратка програма. Предстои паметникът да бъде оборудван и с ефектно осветление.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.