Известният политик и бивш спортен министър Красен Кралев открива утре вечер втората ми самостоятелна изложба живопис, организирана от Представителството на СБХ – Варна и Галерия „Графит“.

В социалните мрежи той сподели:

„Очаквам с вълнение моя дебют в родния ми град, с последните произведения, създадени през 2022 г. Изложбата ще бъде с благотворителен материален принос за подпомагане на изобразителното изкуство в морската столица. Ще се радвам да споделя с вас усещането си за отразяване на динамиката на разнообразните решения, форми, символи и образи, така както го диктува моето съзнателно и подсъзнателно Аз".

Откриването на експозицията е на 16.08.2022 г. в 18.00 часа в Галерия „Графит“ – Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.