Специализираната полицейска операция е проведена вчера – 24 февруари, в кк „Златни пясъци“, около 12:00 часа, , съобщиха от ОДМВР-Варна.

Служители на сектор „Издирване“ от Главната дирекция „Национална полиция“, съвместно с колегите си от областните дирекции във Варна и Русе задържаха 35-годишен жител на крайдунавския град.

Той е обявен за международно издирване с червена бюлетина през 2017 г.

До момента на задържане, осъденият се е укривал от служителите на реда.

Има наложена /задочно/ мярка „Лишаване от свобода“ в размер на седем години, заради извършени от него престъпления по чл. 142, ал.3, т.3 от НК, касаещо отвличане.

Мъжът е предаден в затвора във Варна, в изпълнение на наложеното му наказание.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.