Хотел в „Златни пясъци“, в който са настанени над 200 украински бежанци, остана без ток, съобщи darik.bg. Захранването е било прекъснато от електроразпределителното дружество, а причина са неплатени сметки.

От две години фирмата, която стопанисва хотел „Магнолия 1 и 2“, изпитва сериозни затруднения за плащане на всякакви разходи, свързани с настанените украинци и функционирането на базата. Към 31 декември 2023 г. фирмата има 726 600 лв. неизплатени реализирани нощувки за периода от 1 май 2022 г. до 31 декември 2023 г. Плащанията, които Министерство на туризма извършва, закъсняват в порядъка на 7 месеца след изтеклия период за дължимата сума за съответния месец и са средно с 30% по-малко от реално реализираните нощувки, посочи мениджърът на хотела Светлин Стоянов.

Фирмата му е с блокирани банкови сметки и няма средства да плати разходите за електричество. Натрупаните задължения към доставчици и взетите заеми пък са общо за над 460 хиляди лева.

„Това е бавна смърт, която се случва в моя бизнес от две години. Пикът достигна миналия месец, когато Община Варна си поиска туристическия данък и се стигна до блокиране на банковите ни сметки“, коментира хотелиерът.

Писани са многобройни жалби до Министерство на туризма, повечето от които са останали без отговор. В подобно положение са и други хотелиери, приютили украински бежанци, отбеляза Светлин Стоянов.

С разрешаване на проблема са се ангажирали от Областна администрация – Варна. Проведени са разговори и с министъра на туризма Евтим Милошев. Хотелиерът е получил уверения, че следващата седмица ще има плащания на дължимите суми. Ще бъдат направени и постъпки за пускане на тока на хотела.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.