Снимка: NOVA TV

Голям пожар избухна на борда на ферибот, плаващ край брега на Швеция. На борда на плавателния съд има около 300 души, съобщава "Ройтерс".

Пламъците тръгнали от палубата с автомобилите, каза говорителят на шведската Морска администрация Джонас Франзен, цитиран от AFP.

В ход е мащабна спасителна операция, в която са се включили три хеликоптера и седем плавателни съда, уточнява NOVATV.

Очаквайте подробности!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.