Първият в Средиземно море подводен музей бе открит в събота край бреговете на известния курортен център Агия Напа, в югоизточния край на Кипър. Туристическата атракция с подводни скулптури е на до 10 метра дълбочина и ще е достъпна за водолази или плувци с маска и шнорхел.

Една от най-големите нови туристически забележителности на Кипър вече е готова да посрещне любителите на морето.

Първият в Средиземноморието Музей на подводната скулптура (Museum of Underwater Sculpture Ayia Napa, MUSAN) бе открит в присъствието на автора му - световноизвестния британски творец Джейсън де Кайрес Тейлър, скулптор, автор на редица подводни инсталации, еколог и професионален подводен фотограф.

93 скулптури са разположени на дълбочина от 6 до 10 метра в кристално-прозрачните морски води в района, в пясъчна ивица само на 200 метра от брега, съобщават от общината-домакин.

Композициите от камък заедно с естествени подводни дървета и растения формират първата по рода си подводна гора.

Скулптурите са изработени от неутрални инертни материали и не вредят на природата, информира БНР.

Подводният парк-музей е и своеобразен изкуствен риф, който ще приюти много морски обитатели. Очаква се той да укрепи и обогати местната морска екосистема.

Съчетанието между скулптурните творби и водите на Средиземно море, демонстриращо връзката между човека, изкуството и природата, ще предложи на посетителите „уникално преживяване”, подчертават туристическите и морските органи в Кипър.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.