Около 45 души от целия регион участват в провеждащия се в местността Авренски поляни край Белослав трети преглед на доброволните формирования във Варненска област, съобщи главен инспектор Стоян Стоянов от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, цитиран от БТА. Той уточни, че в редиците на доброволците ще се включат и някои от кметовете на общини. Сред тях са кметът на Белослав Деян Иванов, на Бяла – Пеньо Ненов, вероятно ще участва и кметът на Девня Свилен Шитов. На прегледа на доброволните формирования присъства и кметът на Дългопол Георги Георгиев.

Целта е занятието е да се види моментното състояние, готовността на доброволците, регистрирани в областта, за действия при критични ситуации, обясни Стоянов. Той уточни, че в прегледа участват всички регистрирани формирования в областта.

По-голямата част от доброволците ще участва в надпревара в индивидуални дисциплини по навиване на шлангове, гасене на тава с пожарогасител, както и построяване на смесена линия от противопожарен автомобил.

По време на демонстрациите ще се наблюдава операция по рязане на автомобил и изваждане на пострадал, както и гасене на запалена кола.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.