Състезателите по водна топка на КПС „Варна" станаха шампиони на България при 17-годишните момчета. Финалният кръг от държавното първенство се проведе във Варна. На финала домакините от КПС „Варна" победи състава на „Черноморец" Бургас с 6-4. Треньорът на варненци Найден Найденов изгледа мача от трибуните, поради наказание, съобщава Радио Варна.

Най-добър вратар: Георги Велков /КПС „Варна"/

Най-добър защитник: Калин Цветков / „Ботев" 2000 Враца/

Най-добър нападател: Максим Бахчеванов /КПС „Варна"/

Най-полезен състезател: Георги Митев /„Черноморец" Бургас/

Голмайстори: Калин Узунов /Бс/ и Дилян Славчев/Враца/ – с по 10 гола.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.